Metsästysohjeita

Tähän osioon on kerätty eri metsästysmuotojen ohjeita ja sääntöjä. Täällä voidaan myös tiedottaa jahdin kulusta ja järjestettävistä yhteisjahdeista.

Suomen Metsästäjäliitto on määritellyt hyvät metsästystavat kaikkien metsästäjien ohjenuoraksi.

 1. Kunnioita riistaa ja sen elinympäristöjä
 2. Verota riistaa kestävän käytön periaatteella
 3. Älä aiheuta riistalle tarpeetonta kärsimystä
 4. Käsittele saalis oikein ja käytä se hyödyksi
 5. Hoida riistaa
 6. Huolehdi metsästäessäsi omasta ja toisten turvallisuudesta
 7. Hanki metsästyksessä tarvittavat tiedot ja taidot ja kehitä niitä
 8. Luo hyvät suhteet maanomistajiin ja toisiin metsästäjiin
 9. Pyri järjestäytyneen metsästysseuratoiminnan pariin
 10. Luo ja ylläpidä hyvät suhteet toimialueesi asukkaisiin ja luontoharrastajiin
 11. Pidä hyvä huoli metsästyskoirastasi
 12. Luo myönteisyyttä metsästysharrastusta kohtaan

Tarkennukset täällä.

Hyvät metsästäjätavat tarkennuksineen

1. Kunnioita riistaa ja sen elinympäristöjä

 • Riista ja sen vuosituotto ovat metsästyksen perusta ja lähtökohta. Riista ansaitsee metsästäjän erityisen kunnioituksen ja huolenpidon.
 • Kunnioita eläinten rauhoitusaikoja, älä riko riistan lisääntymisrauhaa.
 • Riistan menestyminen riippuu sen elinympäristöjen tilasta. Hoida ja paranna riistan elinympäristöjä.
 • Hallitse itsesi. Saaliinhimo ei kuulu hyviin metsästystapoihin.
 • Opettele ymmärtämään luonnon ja riistan elinehtojen väliset yhteydet ja sopeuta oma harrastuksesi niihin.

2. Verota riistaa kestävän käytön periaatteella

 • Selvitä itsellesi metsästysalueesi riistatilanne verotussuunnitelmiesi pohjaksi.
 • Selvitä metsästysalueesi saalissuositukset, rauhoitukset, rajoitukset ja noudata niitä tinkimättä.
 • Sovita oma verotuksesi alueen muuhun metsästykseen niin, että riistan kestävä verotus toteutuu.
 • Metsästä valikoiden niin, että tuottavimmat yksilöt säästyvät.
 • Näytä hyvää esimerkkiä erikoiseti nuorille metsästäjille. Anna tietosi muiden metsästäjien käyttöön. Valvo metsästyksen laillisuutta.

3. Älä aiheuta riistalle tarpeetonta kärsimystä

 • Lopeta metsästystilanteessa riistaeläin aina mahdollisimman nopeasti ja tuskattomasti.
 • Suunnittele metsästyksesi niin, ettet tavoittele riistasaalista sille kärsimystä tai stressiä tuottavin keinoin.
 • Noudata elävänä saamasi riistan kohtelussa lakimääräysten lisäksi lajin erityisvaatimuksia.
 • Vaikuta harrastusympäristöösi niin, että myös eläinsuojelulliset seikat tulevat aina huomioiduksi.
 • Metsästä harkiten ja rauhallisesti. Ammu riistalaukaus vain, kun olet mielestäsi varma osumasta. Etsi haavoitettu riistaeläin vaivojasi säästämättä.

4. Käsittele saalis oikein ja käytä se hyödyksi

 • Perusta aina metsästyksesi saaliin hyötykäyttöön tai riistanhoidollisiin tavoitteisiin.
 • Opettele saaliin hyödyksikäytön varmistava kaadon jälkeinen oikea esikäsittely.
 • Kohtele kuollutta saaliseläintä sen arvon mukaisesti. Saaliin heitteillejättäminen on sekä metsästäjän että metsästyksen häpeä.
 • Käytä saaliisi hyödyksi sille parhaiten soveltuvassa käytössä ja mahdollisimman täydellisesti.
 • Kehitä riistaruokakulttuuria. Parhaimmillaan riista on itse kotiruuaksi valmistettuna.

5. Hoida riistaa

 • Tee käytännön riistanhoitoa, levitä riistanhoitotietoutta, kokeile ja kehitä uusia hoitomenetelmiä.
 • Varmista riistanhoitosi onnistuminen toiminnan suunnitelmallisuudella, tavoitteellisuudella ja pitkäjänteisyydellä.
 • Tee osuutesi riistanhoidosta vain toimintamahdollisuuksiesi ja vointisi mukaan, sopeuta toimintasi alueen muihin hoitotarpeisiin.
 • Tee riistanhoitoa myös metsästämällä valikoivasti, säästä tuottavimmat yksilöt.
 • Opettele olemaan aina luonnossa liikkuessasi riistanhoitaja ja luonnon suojelija.

6. Huolehdi metsästäessäsi omasta ja toisten turvallisuudesta

 • Tunne turvallisuusvastuusi. Selvitä itsellesi aseiden ja muiden pyyntivälineiden käytön toiminnan periaatteet, niiden tunteminen ja käyttövirheiden seuraamusten tietäminen lisäävät turvallisuutta.
 • Pidä aseesi, patruunasi ja muut pyyntivälineesi toimintavarmassa kunnossa, säilytä niitä oikein.
 • Suunnittele metsästys niin, ettet aiheuta vaaraa, häiriötä tai estettä muille luonnonkäyttäjille, kotieläimille tai asutukselle.
 • Varmista metsästäessäsi, että turvallisuusseikat tulevat huomioonotetuiksi.
 • Älä vaaranna tai häiritse metsästäessäsi rauhoitettuja eläimiä tai rauhoitusalueita.

7. Hanki metsästyksessä tarvittavat tiedot ja taidot ja kehitä niitä

 • Pidä metsästyksessä tarvittavat tiedot ja taidot ajan tasalla.
 • Osallistu harrastuksen neuvonta- ja koulutustilaisuuksiin.
 • Ole aktiivinen viimeisimmän harrastustietouden hankkimisessa.
 • Pidä ampumataitosi hyvänä mm. osallistumalla järjestettyihin harjoitustilaisuuksiin.
 • Opettele riistan nopea tunnistaminen oikeiden ratkaisujen tekemiseksi.

8. Luo hyvät suhteet maanomistajiin ja toisiin metsästäjiin

 • Muista, että maanomistaja yksin päättää maidensa metsästysoikeuden käytöstä, myös vuokraamisesta ja vuokraehdoista. Ota metsästäessäsi huomioon muiden rauha ja turvallisuus.
 • Sopeuta metsästyksesi kitkattomasti muuhun luonnonkäyttöön, sen estämättä tai häiritsemättä muita käyttäjiä tai käyttötarkoituksia. Pidä luonto siistinä ja puhtaana, älä jätä jälkiä harrastamisestasi.
 • Metsästäjien hyvät keskinäiset suhteet kruunaavat harrastuksen, ahneus metsästystilanteissa pilaa hyvänkin kaveruuden. Tue ja auta toisia harrastustoiminnoissa, toimi niin kuin toivoisit toistenkin toimivan.
 • Ole ylpeä metsästysharrastuksestasi, sillä on ikivanhat rikkaat perinteet ja suuri merkitys koko kansakunnan historiassa ja kehityksessä.
 • Älä salaile harrastustasi, kohtaa metsästäessäsi avoimesti ja yhteistoimintahakuiseti maanomistajat ja muut luonnossa liikkujat.

9. Pyri järjestäytyneen metsästysseuratoiminnan pariin

 • Hakeudu mukaan metsästysseuratoimintaan. Seuratoiminta on nykymetsästyksen perusta. Seuratoiminta avaa parhaiten mahdollisuudet metsästämiseen.
 • Toimintasi tuottaa parhaan tuloksen ohjattuna metsästysseurassa ja sitä kautta saat parhaiten hyvät metsästyskaverit.
 • Muista, että seuratoiminta tarjoaa parhaat mahdollisuudet koulutuksen, neuvonnan ja opastuksen saamiseen metsästysasioissa.
 • Opettele nauttimaan seuratoiminnan tarjoamasta sosiaalisesta kanssakäymisestä toisten metsästäjien kanssa, näin rikastutat monin tavoin omaa metsästysharrastustasi.
 • Toimi jäsenenä aktiivisesti, yhteistyöhakuisesti ja vastuullisesti.

10. Luo ja ylläpidä hyvät suhteet toimialueesi asukkaisiin ja luontoharrastajiin

 • Ota aina metsästäessäsi huomioon alueen asukkaat. Muista, että Sinun ajattelemattomuutesi voi pilata omasi ja metsästysseurasi maanomistajasuhteet.
 • Muista, että Sinun ja seurasi harrastusmahdollisuuksien jatkuminen riippuu suhteistasi alueen maanomistajiin ja muihin luonnonkäyttäjiin.
 • Älä koskaan haittaa tai vaikeuta metsästykselläsi paikallisten asukkaiden viihtyvyyttä, harrastuksia tai elinkeinotoimintaa.
 • Käyttäydy asiallisesti luonnonsuojelua ja suojeluaatteita kohtaan. Parhaan tulokssen saavutat osallistumalla ja vaikuttamalla asenteisiin omalla esimerkilläsi.
 • Levitä vain oikeata ja asiallista tietoa metsästyksestä ja sen perusteista ns. suurelle yleisölle.

11. Pidä hyvä huoli metsästyskoirastasi

 • Kasvata, kouluta ja hoida koiraasi osana perhettäsi.
 • Kohtele koiraasi aina asiallisesti ja kouluta sitä vain rotuominaisuuksiaan vastaavaan käyttöön.
 • Huolehdi tinkimättä koirasi ravinnosta, hoidosta, liikunnasta ja terveydenhoidosta.
 • Pidä koirasi kytkettynä lain ja paikkakunnan erityissäännösten mukaisesti, noudata koirakuria.
 • Älä aseta koirallesi kohtuuttomia suoritusvaatimuksia, se on elävä ja voimakkaasti tunteva olento.

12. Luo myönteisyyttä metsästysharrastusta kohtaan

 • Kerro ihmissuhdeymäristössäsi oikein asiatiedoin ja myönteisesti harrastuksestasi.
 • Rakenna oman toimintasi esimerkillä myönteistä kuvaa metsästyksestä.
 • Levitä vain kerskailematonta, totuudenmukaista ja asiallista tietoa metsästyksestä.
 • Anna aloitteellisesti nuorille mahdollisuus tutustua kauttasi metsästysharrastukseen.
 • Riistan kestävän käytön verotus on metsästyksen hyväksyttävyyden tärkeimpiä perusteita.

Tietoa

Metsästäjävakuutus

Metsästäjävakuutuksessa on tällä hetkellä neljä osaa:

 • vastuuvakuutus, joka korvaa metsästäjän ampuma-aseella muille aiheuttamat henkilövahingot
 • toimitsijan yksityistapaturmavakuutus, joka korvaa ampumatilaisuuksissa toimitsijoina toimiville aiheutuneet tapaturmat
 • metsästäjän yksityistapaturmavakuutus, joka korvaa metsästäjän itselleen ampuma-aseella aiheuttamat vahingot
 • metsästyskoiran tapaturmavakuutus, joka korvaa metsästyskoiralle sattuvat tapaturmavahingot poliisin toimeksiannosta tapahtuvassa organisoidussa jäljitys,- karkotus- tai lopettamistehtävässä. Tämä vakuutuksen osa on voimassa vain Suomessa.

Metsästäjävakuutuksen ehdot 1.8.2010 alkaen (pdf)

Kommentointi on suljettu.